Missio

Aikuiskasvatuksen Killan tavoitteena on kannustaa ja tukea opiskelijoita kasvatustieteiljäidentiteetin rakentamisessa.

Haluamme inspiroida opiskelijajäseniä suuntautumisessa työelämään. Pyrimme tarjoamaan opiskelijoille työelämään liittyviä verkostoja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia itse osallistua työelämän kentälle. Meille on tärkeää pitää huolta jäsenistämme kaikilla toimintamme osa-alueilla edunvalvonnasta hyvinvointiin.

Tavoitteenamme on tarjota opiskelijoille verkostoja, joita he voivat tulevassa työelämässä hyödyntää. Tämä toteutuu monipuolisen toimintamme ja yhteystyöverkostomme avulla. Toimintamme on avointa jokaiselle siitä kiinnostuneelle opiskelijalle alasta riippumatta sekä jo valmistuneille.

Killan arvopohja on avoin, ja toivotamme jokaisen toiminnastamme kiinnostuneen tervetulleeksi.