Visio

Tavoitteenamme on yleisen ja aikuiskasvatustieteen tunnetuksi tekeminen. Visiomme on näin vahvistaa kasvatustieteilijän identiteettiä ja tukea kasvatustieteilijöitä tulevassa työllistymisessä.

Haluamme olla opiskelijoiden kanava työelämään. Haluamme luoda pysyviä verkostoja opiskelijoidemme sekä työelämän toimijoiden välille. Haluamme olla innovatiivinen yhteisö, jossa jäsenillämme on mahdollisuus toteuttaa itseään.

Tavoittelemme asemaa opiskelijoiden turvaverkostona, joka tarjoaa apua, tietoa ja taitoja tilanteeseen kuin tilanteeseen. Visiomme on helposti lähestyttävä, jäsenemme avosylin tervetulleeksi toivottava ja lämminhenkinen kaikkien yhteinen Kilta.