Killan yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Aikuiskasvatuksen Kilta on yhteistyössä muiden Conduksen jäsenjärjestöjen kanssa laatinut yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelman avulla pyritään vastaamaan entistäkin paremmin jäsenten erilaisiin tarpeisiin ja luomaan toimintaa, joka on aidosti kaikille avointa sekä ilmapiiri, jossa jokaisen jäsenen on turvallista olla omana itsenään. Killan hallitukseen nimetään aiempien vuosien tapaan yhdenvertaisuusvastaava, jonka tehtävänä on huolehtia suunnitelman toteutumisesta kaikessa Killan toiminnassa. Jäsenet voivat myös olla häneen luottamuksellisesti yhteydessä syrjintään liittyvissä asioissa. Yhdenvertaisuus on kuitenkin läsnä kaikessa toiminnassamme ja siihen liittyvät teemat otetaan huomioon etenkin tiedottamisessa sekä tapahtumien järjestämisessä.

 

Yhdenvertaisuussuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa alla.


 

 Aikuiskasvatuksen Kilta ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on auttaa Aikuiskasvatuksen Kilta ry:tä huomioimaan yhdenvertaisuusnäkökulmat ja ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Suunnitelmassa tuodaan esiin konkreettisia toimenpiteitä, joita Aikuiskasvatuksen Killan hallitus sitoutuu toteuttamaan parhaansa mukaan. On tärkeää, että jokaista tiedekunnan opiskelijaa kohdellaan yhdenvertaisesti. Tämä edellyttää, että jokaisella opiskelijalla on yhtäläiset mahdollisuudet edetä opinnoissa, osallistua Aikuiskasvatuksen Killan järjestämiin tapahtumiin, ja näin olla osa yliopistoyhteisöä. On muistettava, ettei yhdenvertaisuus ole järjestön toiminnassa ainoastaan oma, erillinen osa-alueensa, vaan se on ikään kuin läpileikkaava teema, jonka tulisi näkyä kaikessa järjestön toiminnassa. Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu Conduksen yhdenvertaisuustoimikunnassa yhteistyössä muiden Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan järjestöjen kanssa.

 

Yhdenvertaisuuden määritelmä

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja – perusoikeudet kuuluvat kaikille. Järjestön toiminnan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että henkilöön liittyvät tekijät eivät saisi vaikuttaa opiskelijan mahdollisuuksiin osallistua järjestön toimintaan, tulla valituksi esimerkiksi hallitukseen tai osallistua järjestön tapahtumiin.

 

Yhdenvertaisuusvastaavan nimeäminen ja tehtävät

Aikuiskasvatuksen Killan hallitukseen tai toimihenkilöksi nimetään vuosittain yhdenvertaisuusvastaava, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että Aikuiskasvatuksen Killan toiminta noudattaa tätä yhdenvertaisuusuunnitelmaa. Yhdenvertaisuustyö on yhteistä koko hallitukselle, ja koko hallituksen tehtävänä on seurata, että toiminta on yhdenvertaista. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee yhdenvertaisuusvastaavan varmistaa, että hallitus tuntee yhdenvertaisuussuunnitelman ja osaa toimia sen edellyttämällä tavalla. Yhdenvertaisuusvastaava osallistuu Conduksen yhdenvertaisuustoimikunnan toimintaan ja tekee yhteistyötä muiden tiedekunnan järjestöjen yhdenvertaisuusvastaavien kanssa. Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävänä on myös olla jäsenten tavoitettavissa esimerkiksi yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten osalta.

 

Tapahtumat

Aikuiskasvatuksen Kilta ottaa huomioon tapahtumien suunnittelussa HYY:n yhdenvertaisuussuunnitelmassa määritellyt kohdat: Tapahtumien tilat pyritetään mahdollisuuksien mukaan järjestämään esteettömiksi. Taustahälinään ja sopivaan valaistukseen kiinnitetään huomiota. Osallistujien tarpeet kartoitetaan ja esimerkiksi tarjoilussa huomioidaan eri vaihtoehtoja. Lomakkeissa sukupuolikohta jätetään avoimeksi, jotta henkilö itse saa määrittää oman sukupuolensa ilman annettuja rajoja. Pöytäjuhlien plaseerauksessa huomioidaan seksuaalivähemmistöjen toiveet. Tapahtumissa järjestäjän vastuu on puuttua epäasialliseen käytökseen. Rasismiin, kiusaamiseen tai muuhun syrjintään puututaan tapahtumissa välittömästi. Aikuiskasvatuksen Kilta pyrkii tapahtumia suunnitellessaan monipuolisuuteen, ja järjestämään sellaisia tapahtumia, joihin eri elämäntilanteissa olevat ihmiset voivat osallistua.

 

Viestintä ja tiedotus

Aikuiskasvatuksen Killan viestinnän tulee olla avointa, läpinäkyvää ja jäsenistön tavoittavaa. Aikuiskasvatuksen Kilta tiedottaa sekä suomeksi että englanniksi. Tapahtumien kuvaukset käännetään englanniksi ja pyritään tarvittaessa isompien tapahtumien kohdalla kääntämään myös ruotsiksi. Aikuiskasvatuksen Killan hallituksen yhteistiedot löytyvät internet-sivuilta, jotta jäsenistö voi tarvittaessa ottaa yhteyttä esimerkiksi kohdatessaan ongelmia opiskelussaan. Erityisen tärkeää tiedotus on yhdenvertaisuusasioissa. Esimerkiksi tapahtumien yhteydessä on tiedotettava siitä, onko tapahtuma esteetön vai ei. On myös kerrottava eri vaihtoehtojen olemassaolosta tapahtumiin liittyen. Esimerkiksi oikeanlaisella tiedotuksella voimme rohkaista osallistujaa toivomaan tietynlaista plaseerausta.

 

Muuta

Aikuiskasvatuksen Killan tavoitteena on jakaa tietoisuutta erilaisista yhdenvertaisuuteen liittyvistä ilmiöistä kunkin vuoden toiminnan puitteissa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi yhdenvertaisuuspäivän muodossa tai erilaisten asiantuntijaluentojen kautta. Tärkeää on kuitenkin huomioida monenlaiset näkemykset ja antaa tilaa myös erimielisyydelle. Aikuiskasvatuksen Kilta on poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö.

 

Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen ja toteutumisen seuraaminen

Aikuiskasvatuksen Killan yhdenvertaisuusvastaava tarkistaa yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittain ja päivittää sen tarvittaessa. Yhdenvertaisuussuunnitelma laitetaan Aikuiskasvatuksen Killan nettisivuille, jotta se on jäsenten ja muiden käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden luettavissa. Samalla ilmoitetaan, mitä kautta opiskelijat voivat jättää palautetta yhdenvertaisuuden toteutumisesta tai siihen liittyvistä epäkohdista. Aikuiskasvatuksen Killan yhdenvertaisuusvastaava seuraa jatkuvasti yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista ja selvittää vuoden lopussa, mitkä tavoitteet ovat toteutuneet ja mitkä eivät. Tapahtumat kirjataan toimintakertomukseen ja -kalenteriin, jotta toiminta säilyy näkyvänä. Tämän kaiken pohjalta suunnitellaan seuraavan vuoden yhdenvertaisuustoimintaa. Yhdenvertaisuusvastaavan vaihtuessa on tärkeää varmistaa, että tieto hyvin toimivista käytännöistä ja parannusta kaipaavista osa-alueista siirtyy eteenpäin. Aikuiskasvatuksen Kilta pyrkii yhdenvertaisuustoiminnassaan jatkuvuuteen, tavoitteellisuuteen ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.


 

 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s